TEDx Austin - Right Now
Photos taken at TEDx in Austin, TX on Feb 19, 2011